Printr-un proiect de ordonanță Ministerul Muncii prevede majorarea la 4.500 de lei a salariului minim în sectorul construcțiilor. Majorarea cu 500 de lei a salariului minim în acest sector nu se va aplica neapărat de la 1 octombrie, ci începând cu luna următoare intrării în vigoare a ordonanței. „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de întâi a lunii următoare a intrării în vigoare a prezentei legi pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.500 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,218 lei/oră”, prevede proiectul de OUG. Valoarea actuală a salariului minim în acest sector este de 4.000 de lei. Proiectul păstrează aceiași parametri de acordare a acestui salariu - se acordă exclusiv domeniilor prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Noul nivel salarial minim se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a acestei ordonanțe, ceea ce înseamnă că nu este 100% sigur că salariul se va majora chiar de la 1 octombrie, așa cum ar trebui să se majoreze salariul minim general aplicabil la 3.300 de lei. Intenția de a majora salariul minim în construcții a fost confirmată azi și de premierul României, în cadrul ședinței de Guvern.