Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi alte măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. Actul normativ prevede îngheţarea temporară, pentru şase luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 28 februarie 2023 Tarifele pot fi ajustate cu maximum 6,8%, reprezentând prognoza ratei anuale a inflaţiei la sfârşitul trimestrului II 2024 publicată de către Banca Naţională a României, mai prevede comunicatul de presă al Executivului. Prin aplicarea acestei măsuri este combătută creşterea excesivă a preţurilor ce poate avea loc brusc pe fondul dezechilibrelor anterior descrise şi stabilizarea graduală a pieţei de asigurări RCA în vederea evitării propagării efectelor negative în alte sectoare ale economiei naţionale. Este instituit un mecanism transparent de stabilire a despăgubirilor acordate pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau o clasă inferioară în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic. În acest caz, Guvernul poate interveni pentru o perioadă de timp limitată prin stabilirea modului de determinare a primelor practicate de către asigurătorii RCA astfel încât împrejurările care determină situaţia de criză să fie depăşită. Tarifele de primă maxime adoptate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA pe o perioadă de şase luni pentru contractele RCA încheiate după data intrării în vigoare a acesteia.