Lista lucrărilor ce pot fi executate fără să fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire s-ar putea extinde, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbaterea senatorilor, astfel încât să conțină și lucrările de montare a unor garduri ușoare, fără fundație, pentru delimitarea terenurilor virane. În plus, pentru că demersul va fi mai facil, proiectul introduce obligația ca proprietarii să-și împrejmuiască terenurile virane. Propunerea de modificare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții se găsește în proiectul de lege aflat acum în dezbatere la Senat. Acesta stabilește extinderea listei ce conține lucrările ce pot fi executate fără să fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire. Mai exact, se vor putea executa fără autorizație de construire “lucrări de montare a împrejmuirilor cu caracter provizoriu din materiale uşoare, care nu necesită fundaţie, pentru delimitarea terenurilor virane”. Totuși, aceste lucrări vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare. În plus, proiectul va modifica și OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, în sensul introducerii unei noi obligații pentru deținătorii de terenuri. Concret, aceștia vor trebui să împrejmuiască terenurile virane pe care le au în proprietate, situate în intravilanul municipiului. Așadar, apare obligația de împrejmuire a terenurilor virane din municipii, dar procedura devine mai simplă, prin faptul că lucrarea nu va mai necesita o autorizație de construire. „În acest moment există terenuri intravilane care au proprietar şi care nu sunt împrejmuite. Apare, astfel, riscul ca pe aceste terenuri să fie depozitate deșeuri sau, în sine, să prezinte pericole. Inclusiv din punct de vedere estetic, un teren intravilan care nu este împrejmuit are un aspect total inestetic. Mai mult, atunci când pentru un teren intravilan există autorizație de construire şi au fost demarate lucrări inițiale (de exemplu, săparea fundației), există un pericol real dacă aceste locuri nu sunt împrejmuite”, apare în expunerea de motive ce-nsoțește proiectul.