Numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap, în continuă creștere La Curtea de Argeș, numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap este din ce în ce mai mare, relevă Raportul Direcției de Asistență Socială (DAS) privind activitatea asistenților personali. Pentru anul 2023, Consiliul Local a aprobat în organigrama DAS 120 de posturi de asistenți personali, din care la finalul lunii iunie erau ocupate 110. Astfel că pentru semestrul 11 mai sunt disponibile pentru angajare în organigramă 10 posturi. În prezent sunt încheiate 48 contracte de muncă pe perioadă determinată și 62 de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată În ceea ce privește caracteristicile persoanelor cu handicap grav aflate în îngrijirea asistenților personali, aceștia sunt 34 copii și 76 persoane adulte. Dinamica angajării asistenților personali pe parcursul ultimilor 5 ani reflectă o creștere progresivă, semnificativă: iunie 2019 — 69 posturi ocupate, iunie 2020 — 89 posturi ocupate, iunie 2021 98 posturi ocupate, iunie 2022 —103 posturi ocupate, iunie 2023 —110 posturi ocupate. Controalele asupra activității asistenților personali se efectuează periodic, inopinat, frecvența acestora find stabilită de funcționarii responsabili în funcție de riscurile identificate cu privire Ia îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a obligațiilor contractuale și vizează verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale. În intervalul ianuarie – iunie 2023 s-au efectuat 122 controale și anchete sociale Ia adresele de îngrijire a persoanelor cu handicap grav. În urma monitorizării s-a constatat că în majoritatea cazurilor, persoana angajată că asistent personal locuiește permanent împreună cu bolnavul, fiind de regulă membru al familiei, mamă/fiu/fiică sau soți/soție, aceștia îndeplinindu-și cu responsabilitate obligațiile ce le revin. „În ceea ce privește dificultățile întâmpinate de către asistenții personali în activitatea de îngrijire a persoanelor bolnave, în cele mai multe cazuri ne-au fost prezentate probleme ce țin de ridicarea/deplasarea bolnavului din cauza greutății, dificultăți de comunicare și înțelegere, în cazul celor cu afecțiuni psihiatrice, iar în ceea ce privește copiii cu handicap (autism, sindrom Down) cele mai multe dificultăți exprimate vizează integrarea și acceptarea acestora în sistemul de învățământ normal și accesul la metode terapeutice eficiente”, se mai arată în raportul citat. Și anul acesta numărul asistenților personali este în creștere. Astfel, în ianuarie erau 99, în februarie 103, în martie 101, în aprilie 102, în mai 104 iar în iunie 110.