MApN angajează soldați gradați profesioniști Ministerul Apărării Naționale recrutează candidați pentru ocuparea a 1695 de posturi de soldat/gradat profesionist – seria suplimentară 2022. Vă puteți înscrie până la data de 24 octombrie 2022. Cei interesați trebuie să se adreseze pentru oferta completă, detalii și înscriere, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul. Recrutare MApN. Condițiile minime de recrutare sunt următoarele: – cetăţenie română şi domiciliul stabil în România – vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire – absolvirea cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (minimul 10 clase) – numai pentru arma „auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”: – să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C. Selecția candidaților se va desfășura în perioada: 26 septembrie – 11 noiembrie.