Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 16/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 15 iulie 2022 regimul de impozitare a contractelor individuale de muncă cu timp parțial va fi, din nou, raportat la salariul minim brut aferent unei norme întregi. Conform actului normativ, contribuțiile la sănătate și pensii nu vor mai fi plătite ca în prezent, ci raportându-se la salariul minim brut pe economie pentru un contract cu norma întreaga, respectiv 2.550 lei, chiar dacă veniturile efective din salarii sunt sub această sumă. Modul de taxare a contractelor part-time se aplică veniturilor aferente lunii august 2022. Astfel, începând cu veniturile aferente lunii august, pentru contractele part-time, contribuția de asigurări sociale (CAS) și de sănătate (CASS) se va raporta la salariul minim brut pe țară. Angajatorul va fi cel care trebuie să suporte diferența dintre cuantumul actual și cel raportat la salariul minim brut pe țară. Potrivit OG 16: "În cazul în care contribuţia de asigurări sociale (CAS) calculată (...) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (56) (cea raportată la salariul minim brut pe țară, n.red.), diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit”. Așadar, supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parțial nu implică pentru salariat niciun fel de tăiere salarială. Dispozițiile prevazute in actul normativ nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații: - sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; - sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani; - sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; - au calitatea de pensionari pentru limita de vârstă în sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; - realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de baza minim brut pe țară (ex : daca un salariat are încheiat un contract de 8 ore/zi (normă întreagă) primind cel puțin salariul minim pe economie și are încheiat încă un contract cu timp parțial cu plată corespunzătoare timpului lucrat, pentru cel de-al doilea contract cu timp parțial angajatorul va plăti contribuțiile reținute aferente contractului cu timp parțial). Dacă un salariat are mai multe contracte part-time, iar cumulul acestora este la nivelul unui salariu minim, atunci se plătesc contribuţiile proporţional cu contractele part-time; altfel, contribuțiile se plătesc la nivelul salariului minim.