Primăria Municipiului Pitești informează că miercuri, 18.05.2022, au fost finalizate lucrările pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina ( etapa a-III-a)”. Canalul realizat, inițial, din beton și în trepte era colmatat, fiind inutilizabil și nemaiavând capacitatea preluării apelor meteorice, din cauza perioadei de utilizare depășite. Pentru confortul riveranilor și pentru a proteja mediul, asigurând evacuarea și continuitatea scurgerii apelor pluviale, dar și pentru siguranța circulației pietonale din zonă s-au executat următoarele lucrări: • Curățirea și tubarea canalului existent, precum și realizarea acceselor la proprietate; • Realizarea canalului printr-o canalizare închisă cu conductă de beton armat cu lungimea de 300.00 ml, diametrul de 1000 mm, astupat cu pământ pe toată lungimea traseului cu cămine de vizitare; • Refacerea acceselor la proprietățile existente; • La podețul din strada Vasile Militaru, s-a realizat un timpan la capătul podețului și s-a reabilitat degradarea produsă de apa meteorică; • Ca urmare a construirii unor clădiri colective și din cauza numărului mare de autovehicule ale locatarilor acestor clădiri, în zonă s-a realizat o parcare cu o suprafață de 1000 mp peste canalul închis; • Au fost realizate marcajele corespunzătoare, au fost montate indicatoarele de circulație și amplasați stâlpii de iluminat. Executantul lucrării este SC HIDRO CONSTRUCȚIA ARGEȘ SA, contractul având o valoare de 1.504.039,73 lei cu TVA inclus.