Astăzi, 15 decembrie 2021, a avut loc la Primăria Municipiului Pitești conferința de finalizare a proiectului „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești” Cod SMIS 126349, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: • Implementare portal servicii electronice și modul bugetare participativă pentru cetățeni; • Schimb de experiență cu autorități / instituții / organisme ale administrațiilor Uniunii Europene; • Retrodigitalizarea documentelor tradiționale aflate în arhiva instituției; • Plan de comunicare privind atragerea utilizatorilor vizați la serviciile electronice oferite; • Instruirea unui număr de 25 de salariați din cadrul instituției în domeniul planificării strategice. Portalul de servicii poate fi accesat de pe site-ul www.primariapitesti.ro, secțiunea Servicii Online – ePortal: https://eportal.primariapitesti.ro/ , serviciile disponibile fiind: • Obținere Certificat de Nomenclatură stradală; • Autorizații transport greu; • Autorizație taxi; • Viză anuală taximetrie; • Cazier profesional taxi; • Sesizări online – harta incidentelor; • Autorizație privind desfășurarea activităților economice; • Cerere ocupare domeniu public (acord pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfășurării de activități comerciale); • Înștiințarea începerii lucrărilor de construire/desființare; • Înștiințarea terminării lucrărilor de construire/desființare. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Municipiului Pitești prin simplificarea măsurilor adresate cetățenilor și îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare. • Scopul proiectului a constat in consolidarea capacității administrative a Municipiului Pitești prin crearea unui portal de servicii electronice, a unui modul de bugetare participativa, retrodigitalizarea documentelor din cadrul institutiei si dezvoltarea competentelor si abilitatilor personalului de conducere și execuție din Primăria Municipiului Pitești. Valoarea totală a proiectului este de 3.995.941,20 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene în sumă de 3.396.550,05 lei.