Primăria Municipiului Pitești prin Administrația Domeniului Public, informează deținătorii locurilor de înhumare din cimitirele municipale „Sf.Gheorghe”, „Prundu” și „Găvana” care nu au achitat până în prezent tariful de întreținere, de 4 lei/mp/an să se prezinte până la data de 20 decembrie la sediile administrațiilor cimitirelor „Sf.Gheorghe” și „Prundu”, de luni până vineri, între orele 08:00-15:00, în vederea achitării acestuia, data de la care aceștia datorează majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare pentru creanțe ale bugetului local. Menționăm că pentru cimitirele „Găvana” și „Sf.Gheorghe” tarifele prevăzute în H.C.L.493/2017 și H.C.L.nr.405/2017 se încasează la sediul administrației cimitirului „Sf.Gheorghe” din strada Nicolae Dobrin nr.3 și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, între orele 8:00-12:00. Detalii la numerele de telefon: 0248/634551, Administrația Cimitirului „Sf.Gheorghe”, 0248/615181, Administrația Cimitirului „Prundu”.