Introducând în legislația contra discriminării aspecte ce țin de hărțuirea morală la muncă, parlamentarii au precizat expres că firmele trebuie să ia orice măsuri necesare pentru a preveni și combate acest fenomen, iar una dintre propunerile explicitate este modificarea regulamentului intern pentru a introduce sancțiuni în acest sens. Sancțiunea pentru angajatorii care nu iau măsurile de prevenire și combatere este una destul de mare.

Vorbim, concret, de recenta Lege nr. 167/2020, care modifică OUG nr. 137/2020 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

„Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă”, este una dintre prevederile nou introduse prin această lege. Nerespectarea acestei prevederi atrage, potrivit aceleiași legi, amenzi între 30.000 și 50.000 de lei.

Legiuitorul a propus expres modificarea regulamentelor interne pentru a introduce sancțiuni disciplinare pentru cei care comit acte sau fapte de hărțuire morală. Ce înseamnă, totuși, acest fel de hărțuire:

"Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

a) conduită ostilă sau nedorită;

b) comentarii verbale;

c) acțiuni sau gesturi". Hărțuirea morală la locul de muncă este orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. Intră în sfera hărțuirii morale și stresul și epuizarea fizică la locul de muncă, potrivit aceleiași legi recente.