Primăria Piteşti informează că în data de 14.10.2019 va începe acțiunea de primire a cererilor și  a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de  ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale. 

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor pentru energie termică sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.