Dintre cei 7.846 de şomeri înregistraţi în Argeş la finele lunii august 2019, informează AJOFM Argeş, şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare (30,3%), urmați de cei cu studii primare (23,4%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (19,04%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă
14,17% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,17%. Șomerii fără studii reprezintă 8,92% din totalul șomerilor înregistrați.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.951 persoane foarte greu ocupabile, 4.523 greu ocupabile, 123 mediu ocupabile și 249 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca
urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.