În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat în august un număr de 132 controale. Astfel, la un număr de 15 angajatori sancționați, au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 32de persoane.

Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 530.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:
- neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
- neacordarea drepturilor salariale;
- netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidență a salariaților;
- necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
- neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă ;
- netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

- comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto

- alimentație publică, transport; spalatorii auto

- construcţii, protecție și pază.