În luna iulie, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 108 de controale. Astfel, la 8 angajatori au fost identificate prestând muncă
nedeclarată un număr de 31 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate este în sumă de 500.000 lei. De asemenea, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 155 de controale.
Au fost aplicate un numar de 12 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 60.500 lei.
Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti,
Bulevardul Republicii, nr.11.