Pentru a veni în întâmpinarea necesităţii permanente de îmbunătăţire a informării şi îndrumării contribuabililor în domeniul fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş va organiza miercuri, 18 mai 2016, la ora 12 în sala de şedinţe a instituţiei o întâlnire cu contribuabilii având următoarea tematică:

1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2016
2. Obligaţiile declarative care au termen 25 mai 2016 ale persoanelor fizice care realizează venituri
3. Aspecte privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale pentru anul 2015
4. Alte aspecte de interes fiscal.

Contribuabilii interesaţi vor putea primi anumite clarificări în timpul întâlnirilor dacă transmit solicitarea în perioada 13 - 17 mai pe una dintre adresele de e-mail:
Camelia.Firu.AG@mfinante.ro sau Maria.Vladu.AG@mfinante.ro, cu menţiunea „referitor intalnire contribuabili”.