Primăria Piteşti a lansat în dezbatere publică proiectul privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru un teren de pe strada Căpitan Cuţui din Nord. Pe acest teren, un investitor imobiliar are în plan construcţia mai multor locuinţe (înşiruite) cu regim de înălţime parter plus un etaj plus mansardă (vile). Vor fi patru loturi de teren pe care se va construi. Din suprafaşa de 909 mp a terenului vizat, o porţiune va fi dedicată amenajării unui drum de acces. Înălţimea la cornişă a noilor clădiri nu va putea depăşi 9 metri. După aprobarea PUZ-ului urmează elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu care va merge în Consiliul Local spre avizare (sau nu, după caz).