Producătorul de materiale de construcţii Holcim România, parte a grupului franco-elveţian LafargeHol­cim, are în derulare investiţii de peste 10 mil. euro, din care mare par­te vor mer­ge către au­to­ma­tizarea fa­bricilor.

„La nivel de grup, lu­crăm la un con­cept care se nu­meşte «Fa­bricile vi­ito­ru­lui», în care vom fo­lo­si teh­no­logii de auto­ma­ti­zare şi ro­bo­tică, inte­li­gen­ţa artifi­cia­lă şi procese automa­ti­zate. Investim în digi­ta­lizare, în echi­pamente. Vom începe cu fabrica de la Aleşd, apoi vom trece şi la cele­lal­te unităţi de producţie“, spune Horia Adrian, CEO al Holcim România.

Pe piaţa locală, Holcim are două fabrici de ciment, la Câmpulung (judeţul Argeş) şi la Aleşd (judeţul Bihor), o staţie de măcinare, 15 staţii ecologice de be­toa­ne, trei staţii de agregate, două staţii de lianţi speciali şi trei terminale de ci­ment - în Bucureşti, Turda şi Roman.

În 2018, afacerile Holcim în România au fost de 1.270,6 milioane de lei, în creştere cu 20% faţă de anul anterior. Profitul a urcat cu 23% faţă de anul anterior şi s-a situat la 182,1 milioane de lei. Astfel, marja de profit a fost anul trecut de peste 14%.