SC Termo Calor Confort SA Piteşti informează că în momentul de faţă sunt în derulare numeroase dosare de executare silită pentru recuperarea creanţelor generate de neefectuarea plăţilor datorate de unii clienţi ai societăţii. La data de 30 iunie 2019, societatea avea de recuperat creanţe în cuantum de 3,75 milioane lei, dintre care 2,4 milioane lei sunt datorii ale asociaţiilor de proprietari sau locatari. Pentru recuperarea datoriilor prin executor judecătoresc s-a obţinut încuviinţarea executării într-un număr de 2.150 de dosare de executare silită în vederea recuperării unei sume totale de 2,45 milioane lei, din care s-au încasat deja 1,75 milioane lei. Urmare a demersurilor privind recuperarea crenţelor, s-a ajuns la un grad de încasare de peste 85% din facturile curente. Pentru exemplificare, într-unul dintre cazuri debitorul a fost înştiinţat şi somat pentru plata debitului datorat, iar termenul a expirat. În consecinţă, s-a trecut la verificarea bunurilor debitorului şi s-a constatat faptul că în evidenţele SPCRPCIV acesta figurează ca proprietar al unui autoturism. Având în vedere cererea creditorului de urmărire silită mobiliară şi imobiliară (inclusiv a autovehiculelor identificate), autoturismul a fost declarat sechestrat, iar poliţiştii vor opri în trafic maşina pentru a o pune la dispoziţia autorităţilor. Societatea solicită clienţilor să întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare în vederea efectuării plăţii integrale a sumelor datorate.