Pentru diminuarea cantității de deșeuri generate atât de populație cât și de agenții economici de pe raza orașului Mioveni și pentru a crește gradul de reciclare la pragul impus de Comisia Europeană, populaţia arei obligația de a asigura precolectarea separată în recipiente distincte a deșeurilor pe care le generați.
Conform normativelor asumate de țara noastră, până la sfârșitul anului 2020 se va asigura un nivel de reciclare de minim 50% din masa totală de deșeuri generată, cel puțin pentru deșeurile din hârtie – carton, plastic – PET, sticlă și metal.
Astfel în vederea atingerii țintelor prevăzute de legislație este obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții:
• plastic/metal
• hârtie/carton
• sticlă
• deșeuri reziduale/menajere
În cartierele de blocuri (asociații de proprietari):
La punctele de colectare din zonele de blocuri, în containerele din platformele de gunoi pentru fiecare fracție:
• plastic/metal – container galben;
• hârtie/carton – container albastru;
• sticlă – container verde;
• deșeuri reziduale – container gri;
La gospodăriile individuale (case):
În sacii de plastic colorați specific, furnizați în mod gratuit de operatorul de salubritate se vor depune deșeurile reciclabile (hârtie, plastic) care vor fi ridicați de operator o data pe lună conform graficului, iar deșeurile reziduale se vor colecta în pubela furnizată de operator.
Important! Este interzisă amestecarea deșeurilor. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate, conform Legii nr. 211/2011.