SC Apă Canal 2000 SA Piteşti face noi angajări.

Astfel, societatea anunţă că organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de specialitate în
domeniul automatizărilor şi comunicaţiilor la Serviciul SCADA.
Scopul postului de inginer constă în efectuarea activităţilor de mentenanţă a sistemelor informatice, a sistemelor de automatizare PLC-uri şi a transmisiilor de date din cadrul sistemelor.

De asemenea, societatea organizează concurs şi pentru ocuparea unui post de specialist SIG IT la Direcţia
Implementare Proiecte. Sarcinile de bază ale postului de specialist SIG IT constau în instalarea, configurarea și
asigurarea funcționării calculatoarelor şi rețelei de calculatoare, asigurarea securității datelor și echipamentelor de stocare, întreținerea și identificarea oricăror probleme la echipamentele
periferice, hardware și software pentru performanța optimă, asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice. Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificare/specializare în domeniu, carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), permisului de
conducere, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş,
până la data de 05.07.2019, inclusiv, orele 16.00.