S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti are nevoie de noi angajaţi. Aşa că societatea organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de instalator la Secţia Operare Apă Zona Metropolitană şi alte două posturi de operator circuite reţea apă la Secţia Operare Apă Zona Metropolitană. Sarcinile de bază ale postului de operator constau în supravegherea şi asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor şi utilajelor staţiei. Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.
Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii aleactului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în domeniu, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 18.06.2019, orele 16.00.