​Eveniment literar în cadrul Zilelor MunicipiuluiPitești, inițiat de prof.univ.dr. Nicolae Oprea, președintele Filialei Pitești a Uniunii  Scriitorilor din România, și anume medalionul literar „In memoriam Marin Preda”.

Medalionul este organizat la CentrulCultural Pitești, vineri, 17 mai 2019, ora 12.00. Despreviața și opera marelui scriitor (decedat la 16 mai 1980în condiții suspecte) vor vorbi Mariana Sipoș, autoareavolumului „Dosarul Marin Preda.

Viața și moartea unuiscriitor în anchete, procese-verbale, arhive ale Securității, mărturii și foto-documente”, Stan V. Cristea(autor al volumelor „Marin Preda – portret întreoglinzi”, „Marin Preda. Anii formării intelectuale” și „Marin Preda. Repere bibliografice”) și Nicolae Oprea(autor al mai multor studii despre scriitorul născut la Siliștea Gumești).

​Cu acest prilej, va avea loc și o proiecție de imagini inedite cu Marin Preda din arhiva TVR, obținute de Mariana Sipoș.