Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cpt. Puică Nicolae al judeţului Argeş selecţionează tineri candidaţi pentru concursurile de admitere - sesiunea 2019 şi ianuarie 2020, pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru arma „Pompieri” şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care şcolarizează personal pentru nevoile M.A.I., după cum urmează: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti - Facultatea de Pompieri - 35 locuri din care: 34 I.G.S.U., (1 loc pentru romi); 1 loc S.I.E.; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Specializarea „Drept” – 2 locuri; Universitatea Na ională de Apărare „Carol I”- Facultatea de Comandă şi Stat Major – Specializarea „Logistică” – 3 locuri; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Sibiu - Finanţe – Contabilitate – 7 locuri - Intendenţă – 2 locuri; Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”- Bucureşti: Materiale energetice şi apărare CBRN – 7 locuri; Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 4 locuri; Blindate, automobile şi tractoare – 4 locuri; Construcţii şi fortificaţii – 3 locuri; Echipamente şi sisteme electronice militare – 4 locuri; Comunicaţii pentru apărare şi securitate – 5 locuri; Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare – 4 locuri; Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 5 locuri; Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa - Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale – 1 loc: Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti:- Construcţii – 10 locuri. Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi Academia Tehnică Militară este de 4 ani. Durata studiilor la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este de 3 ani. Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” este de 1 an. Pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” este de 2 ani. Termenele de depunere a cererilor de înscriere sunt: 24 mai pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. şi M.Ap.N; 15 noiembrie pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti. Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web: www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Biroului Resurse Umane din cadrul ISU Argeş, municipiul Piteşti, str. Traian, nr. 26, telefon 0248217400 - interior 27140.