Regia Județeană pentru Drumuri și Poduri Argeș a previzionat pentru anul în curs venituri totale de 10,7 milioane lei, iar cheltuielile sunt estimate la suma de 10,63 milioane lei. În structura cheltuielilor de exploatare, preponderea cea mai mare o au cheltuielile ocazionate de plata salariilor și a obligațiilor aferente acestora în cuantum de 9,27 milioane lei. Cheltuielile cu bunurile și serviciile vor fi de 804.000 lei, iar pentru impozite și taxe se vor cheltui 300.000 lei. Profitul brut estimat a se realiza la finele anului 2019 este în cuantum de 98.000 lei, iar cel net de 82.000 lei. La data de 31.12.2018, veniturile realizate din relaţiile contractuale cu diverşi beneficiari au fost în sumă de 8,2 milioane lei. La finele anului 2018 Regia nu a înregistrat datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, iar rezultatele financiare reflectă realizarea unui profit brut în sumă de 266.000 lei, respectiv 222.000 lei profit net.