În conformitate cu prevederile Legii Pomiculturii nr. 348/2003R, Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș a eliberat în primul trimestru al acestui an, 37 autorizații de defrişare plantații de pomi şi arbuşti fructiferi, 27 autorizații pentru defrișare de nuci și 9 autorizații de plantare pentru pomi fructiferi și arbuşti fructiferi.

Condiții de îndeplinit pentru eliberarea autorizațiilor de plantare/defrișare pentru pomi fructiferi și arbuşti fructiferi:

Art. 13 din Legea nr. 348/2003R, prevede:

(1) Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

(3) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de plantare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale.

Precizăm faptul că extinderea peste limita de 0,5 ha pentru plantațiile de pomi fructiferi şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha prevăzute la art.13, se va face în baza autorizației de plantare.

Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt:

a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%;

b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică economic;

c) au durata normală de funcţionare expirată;

d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.