Consiliul Judeţean Argeş a anunţat astăzi începerea proiectului de extindere a Compartimentului de Primiri Urgenţe de la Spitalul de Pediatrie din Piteşti. Acest proiect va avea drept finalitate reducerea timpilor de așteptare până la rezolvarea cazurilor prezentate înstructura de urgență, creșterea gradului de satisfacție al pacienților/aparținătorilor, precum și a gradului de satisfacție a salariaților din structură, toate aceste îmbunătățiri ale activității regăsindu-se finalmente încreșterea calității serviciilor medicale furnizate de Spitalul de Pediatrie Pitești.

Compartimentul Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Pediatrie are o importanță deosebită, deoarece în ansamblul unităților sanitare din județul Argeș, spitalul are o importanță aparte, determinată de specificul activității medicale prestate și categoria de cetățeni care beneficiază de îngrijirile medicale acordate, respectiv copii și tineri, categorii care au o sensibilitate deosebită față de celelalte categorii de populație.

Extinderea pe verticală va adăposti vestiare de tip filtru separate pe sexe (vestiar bărbați/haine de lucru, vestiarbărbați/haine de stradă, vestiar barbați/grup sanitar, vestiar femei/haine de lucru, vestiar femei/haine de stradă, vestiar femei/grup sanitar), spații depozitare materiale sanitare și spații depozitare medicamente, spațiu destinat învățământului și întâlnirilor colective. Acestora li se adaugă spații de circulație (zona accespersonal CPU haine de stradă, hol personal CPU hainede lucru) ce fac legătura între ele și cu spațiile existenteale Compartimentului de Primiri Urgențe.

Dotări echipamente:
- Simulator complex avansat de tip pediatric, portabil, copil vârstă 5 ani;
- Simulator complex avansat de tip pediatric, portabil, copil nou născut, corp întreg;
- Lampă scialitică;
- Spirometru;
- Multifuncţională laser color;
- Videoproiector cu ecran de proiecţie.

Dotări mobilier:
- Rafturi metalice;
- Vestiar metalic - carcasă din tablă;
- Bancă vestiar cadru din țeavă;
- Masă dreptunghiulară 8-10 persoane;
- Scaune fixe.

Valoarea totală a proiectului este de 3.430.123,52 lei.
Suma nerambursabilă solicitată: 3.357.439,35 lei.
Contribuția beneficiarului: 72.684,17 lei.