În data de 08.04.2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali s-au întrunit în ședință de îndată. Cu acest prilej a fost aprobată ultima formă a bugetului proiectului "Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste bicicliști în oraș Topoloveni". Este vorba despre un proiect finanțat prin POR 2014-2020, Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - în ceea ce privește contribuția proprie în proiect a orașului Topoloveni, cu consecința modificării și abrogării unor prevederi ale hotărârilor anterioare ale consiliului local referitoare la acest proiect.