Finanţele Publice Argeş anunţă valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a unor active la Curtea de Argeş. Este vorba despre utilaje de croitorie şi maşini de cusut în sumă de circa 16.000 lei.

Preţurile de pornire menţionate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflaţiei, fiind a
şaptea licitaţie.

Pentru bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitaţiei
pentru bunurile solicitate.

Bunurile sunt libere de sarcini.