În conformitate cu prevederile HG 418/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" în anul 2019, în registrul unic de evidenţă a beneficiarilor gestionat de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Argeş s-au înregistrat 330 de beneficiari, având un număr total de 90.449 capete de ovine. La nivelul judeţului Argeş, cantitatea de lână estimată a fi comercializată în anul 2019 este de 276.348 kg. Pentru anul 2019, perioada de cerere în care producţia de lână poate fi valorificată este perioada cuprinsă între data de 29 martie - 30 septembrie 2019, inclusiv.