ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE – 131.949.800 lei – data depunere 08.05.2019

Prin acest proiect se vor achiziționa 40 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m, ce vor fi utilizate pe traseele existente de transport public, și vor fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI).

Se vor achiziționa un număr de 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 stații încărcare lentă. A fost întocmită documentația aferentă proiectului, în vederea depunerii la finanțare, în parteneriat cu M.D.R.A.P.