• Ø Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

- Culegerea datelor de trafic, a celor privind incidentele și congestia în timp real de la senzorii de trafic, vehicule “martor” (de ex. Autobuze cu GPS) și alte surse potențiale;

- Implementarea unui Sistem de Management al Timpului de Deplasare (S.M.T.D.) pentru a măsura timpii de deplasare pe anumite rute utilizând camera video, Bluetooth sau alte surse de date;

Aceste informații pot fi vizualizate pe VMS pentru a încuraja deplasarea cu autobuzul acolo unde măsurile de prioritizare ale autobuzelor sunt eficiente.