Conform noilor norme europene, de la 1 ianuarie 2021 centrele de plasament vor fi închise în toată România! În Argeş, 6 unităţi vor fi trasformate cu fonduri europene prin construirea de case de tip familial și centre de zi dedicate copiilor care ies din centrele de plasament sau sunt in risc de separare de familie

Alternativele pentru copii sunt reîntoarcerea în familia naturală, adopția, plasamentul la rude sau asistenți maternali, mutarea în case de tip familial.

Pentru închiderea centrelor de plasament Direcția de Asistență Socială  în parteneriat cu alte entități (inclusiv ONG) pot accesa între 200.000 euro și 1.000.000 euro pe proiect, cu o cofințare minimă de 2% pentru a construi sau extinde case de tip familial dar și centre de zi pentru copii.