Primăria Piteşti solicită, în instanţă, obligarea primăriei din Bradu de a elibera certificatele de urbanism necesare dezmembrării în cinci loturi a unui teren de 704.724 mp aferent fostului CET Sud II şi întocmirea Planului Urbanistic Zonal.

Pe acest teren primăria din Piteşti vrea să amenajeze un parc industrial. În cauză s-a solicitat proba cu expertiza tehnică, pentru ca expertul să precizeze dacă suprafaţa pentru care Piteştiul pretinde drept de proprietate se suprapune cu alte proprietăţi publice ori particulare neintabulate în cartea funciară.

De asemenea, primăria cere să se transpună şi să se evidenţieze în schiţă eventualele suprapuneri identificate şi să se precizeze întinderea concretă a fiecăreia dintre acestea. Până la această dată, însă, expertul desemnat în cauză nu a efectuat raportul de expertiză, cauza primind termen de judecată pentru data de 22 martie în vederea efectuării expertizei dispuse.