Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru  Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de beneficiar, în data de 13.12.2018 au semnat contractul de finanțare nr.  3560/13.12.2018 pentru proiectul “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bârseștii de Jos, Județul Argeș”, cod SMIS 120699.

Proiectul  “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bârseștii de Jos, Județul Argeș” este finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectiv specific 8.3-Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale și sociale, Grup vulnerabil: persoane vulnerabile,  prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața  independentă și integrare în comunitate în scopul calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții  decente de viață într-un mediu de tip familial. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 33 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Tigveni, sat Bârseștii de Jos. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.

Obiective specifice:

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuințe protejate în comuna Tigveni pentru 33 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni.

Obiectivul specific 2. Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități  în comuna Tigveni, sat Bârseștii de Jos, județul Argeș, prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente.

Valoarea totală  a proiectului este de 5.637.587,19 lei.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.197.929,49 lei, din care:

  • 3.568.240,07 lei, finanțare nerambursabilă din FEDR (85%);
  •  545.730,83 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%);
  •   83.958,59 lei, cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Argeș (2%).

Valoarea totală neeligibilă este de 1.439.657,70 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la data de 13.12.2018 până la data de 31.01.2022.