​În municipiul Pitești există un număr de 68 de persoane care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informează primăria. Lista privind beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze orele de muncă în folosul comunității, inclusiv Planul cuprinzând acțiunile și lucrările de interes local sunt afișate la loc vizibil la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Consiliul Local al Municipiului Pitești aprobă lunar, în funcție de necesitățile comunității locale, acțiunile și lucrările de interes local precum și planul de repartizare a orelor de muncă care urmează a fi efectuate de către persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă.

Propunerile sunt înaintate de către primarul municipiului Pitești, fundamentate pe necesarul de lucrări specifice comunicate de către instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

În luna februarie a acestui an, 68 de titulari beneficiază de venitul minim garantat, dintre aceștia 13fiind apți de muncă. Sunt declarate inapte persoanele care prezintă un certificat de expertiză sau persoanele care au în întreținere copii sub 7 ani.Se observă o ușoară scădere a numărului de titulari ai venitului minim garantat comparativ cu anii anteriori, când numărul de titulari a fost de 81 de titulari din care 22apți de muncă (2018), 85 de titulari din care 20 apți de muncă (2017) și 83 de titulari din care 32 apți de muncă (2016), mai precizează primăria.