Cele mai noi date furnizate de SC Termo Calor Conform SA Piteşti arată că restanţele asociaţiilor de proprietari sunt în creştere.

Valoarea totală a datoriilor asociaţiilor de proprietari din Piteşti se ridică în acest moment la suma de 2,74 milioane de lei, iar la aceasta se adaugă constant penalităţi şi majorări de întârziere.

Cele mai mari datorii din Piteşti continuă să le aibă asociaţia de proprietari "Ana Maria" de la blocurile 45 şi 46 din Trivale, cu suma de 231.515 de  lei. Urmează în clasamentul datornicilor asociaţia 58 din acelaşi cartier, cu datorii de 155.872 de lei.