Raportul pe luna decembrie 2018 al Direcţiei de Statistică, făcut public recent, ne arată că s-a redus în continuare natalitatea şi a crescut mortalitatea, iar agregarea datelor conduc, logic, spre o nouă scădere demografică. Astfel, sporul natural înregistrat în luna decembrie 2018 a fost negativ (-342 persoane). De asemenea, în luna decembrie 2018 au fost înregistrate patru cazuri de mortalitate infantilă, cu un caz mai puţin faţă de luna noiembrie 2018 şi cu două cazuri mai multe comparativ cu luna decembrie 2017. La oficiile de stare civilă au fost încheiate şi înregistrate 134 căsătorii, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive şi pe cale administrativă au fost pronunţate 123 divorţuri, cu 56 cazuri mai multe faţă de luna anterioară şi cu 12 mai multe faţă de aceeaşi lună a anului 2017.