Casa de Pensii Argeş informează, ca urmare a intrării în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2019, a prevederilor H.G nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I,nr.1045/10.12.2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.080 lei.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială, facem urmatoarele precizări:

baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai putin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 2.080 lei.

Casa Judeteana de Pensii Arges va modifica din oficiu, conform Legii nr.263/2010, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 2.080 lei. Începând cu 01.01.2019, contribuţia individuala de asigurări sociala pentru persoanele care sunt asigurate la venitul mimim va fi de 520 lei.