Viceprimarul municipiului Pitești, dl. Sorin Apostoliceanu, a susținut conferința finală din cadrul proiectului „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea de sisteme și standarde comune în Primăria Muncipiului Pitești ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, în vederea îmbunătățirii managementului performanței și a calității serviciilor oferite.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea capacității Primăriei Municipiului Pitești prin implementarea unui sistem de management al performanței și calității corelat cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității.
  • Îmbunătățirea competențelor personalului de conducere și execuție din Primăria Municipiului Pitești

 

Valoarea totală a proiectului este de  409.672,05 lei, din care 401.478,61 lei asistență financiară nerambursabilă din FSE și 8.193,44 lei cofinanțare din partea beneficiarului (UAT – Municipiul Pitești).

 

Principalele activități  derulate în cadrul proiectului:

-Realizarea unui studiu privind percepția cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești;

 -Creșterea capacității instituției prin extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței;

- Implementarea procesului de tranziție de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015;

- Certificare conform standardului ISO 9001:2015;

-Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor grupului țintă în domeniul controlului managerial intern.

 

Rezultate proiectului:

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din instituție, prin participarea unui număr de 110 persoane la cursuri de formare profesională, astfel:

  • 35 de persoane din cadrul instituției, instruite în domeniul  implementării procedurilor ISO9001:2015;
  • 31 de persoane din cadrul instituției, instruite în  utilizarea  instrumentului informatic privind managementul performanței și calităţii proiectelor (aplicația ManagInvest);
  • 44 de persoane din cadrul instituției, instruite in domeniul controlului managerial intern.

Recertificarea la nivelul instituției privind managementul calității a standardului ISO 9001:2015.