De licele cu program sportiv am mai auzit - avem unul şi în Piteşti - dar de grădiniţe cu acest profil, nu. Până ieri, când Guvernul a stabilit printr-un memorandum instituirea schemei de minimis privind Programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor", prin care va susţine construirea, amenajarea şi dotarea a 1.000 de grădiniţe cu profil sportiv. Schema are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene. Sprijinul va consta, în principal, în ajutor de minimis de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile. Acest ajutor va fi plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale. Schema de ajutor de stat se adresează persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, federaţii şi cluburi sportive. Beneficiarii ajutorului de stat au o serie de obligaţii, în calitate de întreprinderi cărora le-a fost încredinţat serviciul public.

Astfel, trebuie să asigure locuri gratuite pentru o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv, într-o cotă procentuală de: cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv; cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv.

Gratuităţile vor fi acordate pentru copiii cu familii care au un venit salarial pe persoană sub salariul minim brut, la momentul depunerii cererii de înscriere. Copii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile gratuite.