Societatea subordonată Consiliului Local Piteşti, SC Apă Canal 2000 SA, a lansat în SICAP două licitaţii foarte importante.

Prima vizează achiziţia de servicii de reparaţii pentru utilajele aflate în dotarea societăţii. Suma pusă la bătaie în acest caz este de 150.000 de lei.

A doua licitaţie este legată de achiziţia serviciilor de colectare, transport şi valorificare sau eliminare, după caz, a deşeurilor (periculoase şi nepericuloase) generate în cadrul societăţii. În acest caz, suma pusă în joc este de 180.000 de lei.

Pentru prima licitaţie, termenul limită de depunere a ofertelor este 18 februarie, iar pentru a doua este 14 februarie.