Vasile Miriţă, primarul comunei Schitu Goleşti, anunţă că din acest an se trece în localitate la sistemul de colectare a deşeurilor menajere pe sistemul "din poartă în poartă".

Aceasta înseamnă că fiecare gospodărie va fi dotată cu pubele individuale, iar un prim lot cu 1.200 de recipienţi de coletare a fost adus în comună. Se vor distribui gratuit populaţiei pubele individuale, pe bază de proces verbal de predare - primire, însoţit de câteva reguli de utilizare a acestor recipiente cu capacitatea de 120 litri.

"În pubele vor fi colectate deşeuri menajere, acestea urmând a fi scoase la calea publică, în vederea ridicării de către operator în zilele de marţi/miercuri.

În pubelele individuale nu se vor colecta deşeuri reciclabile (pet- uri, plastic, hârtie, carton, metal). Acestea vor fi ridicate separat în a treia joie din lună. De asemenea, în pubele nu se vor depozita resturi vegetale şi nici cenuşă.Vă rugăm astfel să sprijiniţi această acţiune de predare - primire a pubelelor individuale, să colaboraţi cu echipele primăriei, angrenate în acţiunea de distribuire a pubelelor.

Sperăm că implementarea noului sistem de colectare să reprezinte un pas înainte în gestionarea deşeurilor menajere, pentru că depinde de noi toţi să avem şi să păstrăm o comună curată. Concomitent cu distribuirea pubelelor individuale, containerele existente vor fi retrase", informează edilul.