Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune înregistrat în perioada 1.01 - 31.10.2018 în Argeş a fost de 23,6%, superior celui înregistrat în perioada similară a anului 2017 cu 1,6 puncte procentuale.

Indici de utilizare netă a capacității de cazare turistică superiori mediei județului au înregistrat unitățile de cazare din categoriile moteluri (41,8%), cabane turistice (31,1%), popasuri turistice (30,6%), hoteluri (26,4%) și tabere de elevi și preșcolari (24,3%).

Celelalte tipuri de unităţi de cazare turistică au înregistrat indici de utilizare sub media judeţului, cu niveluri cuprinse între 20,4% (pensiunile turistice rurale și agroturistice) şi 10,8% (bungalourile).

După zona turistică, indici de utilizare netă peste media judeţului au înregistrat unităţile de cazare din zona montană (26,0%) și cele din oraşul reşedinţă de judeţ (25,0%), iar din punct de vedere al confortului unităţile clasificate cu 4 stele (35,4%) și unitățile neclasificate pe stele (24,3%).