Filarmonica Piteşti pune în vânzare, începând cu 10 ianuarie, ora 8.00, la sediul său din Piteşti, Calea Bucureşti, Nr. 2, abonamente pentru perioada 17 ianuarie – 27 iunie 2019.

Preţul unui abonament este 700 de lei la categoria A (parter, rândurile G și H și balcon etajul 1 – rândul E), 500 de lei la categoria B (parter, rândurile C-F și I-M, balcon etajul 1 – rândurile F-G, loje etaj 1 – rândurile A și C, balcon etaj 2 – rândul E) și 400 de lei la categoria C (parter, rândurile A-B, balcon etajul 1- rândurile H-I, loje etaj 1 –rândurile B ți D, etaj 2 – loje rândurile A, B, C, D și balcon etajul 2 – rândurile F-G), conform H.C.L. nr. 447/2018.

Preţurile biletelor, pentru cele 40 de concerte şi recitaluri, sunt:
- Preţ bilet concert loc categoria A –40 lei;
- Preţ bilet concert loc categoria B –25 lei;
- Preţ bilet concert loc categoria C –20 lei;
- Preţ bilet concert extraordinar loc categoria A –50 lei;
- Preţ bilet concert extraordinar loc categoria B –40 lei;
- Preţ bilet concert extraordinar loc categoria C –30 lei;
- Tarif unic bilet concert educativ –€5 lei;

Pentru studenţi, pensionari, şomeri, precum şi adulţii cu handicap mediu şi uşor, tariful biletului se reduce cu 50%.

Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepţia celor educative, când este tarif fix.

Abonamentele sunt valabile la concertele simfonice susținute de orchestra simfonică a Filarmonicii Pitești și la concertele camerale. Accesul la alte spectacole organizate se face exclusiv pe bază de bilet.

Accesul la spectacolele susţinute de Filarmonica Piteşti în semestrul I al anului 2019
este gratuit pentru:
- Cetăţenii de onoare ai Municipiului Piteşti;
- Elevii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român;
- Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;
- Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoanele care îi însoţesc.