Cele mai recente date statistice arată că numărul angajaţilor din Argeş a ajuns la peste 160.000, aproape egalându-l pe cel al pensionarilor.

Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că 51,1% din numărul total al acestora activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (47,1%) şi în agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%).

Comparativ cu finele lunii octombrie 2017, efectivul total al salariaţilor a crescut cu 7.639 de persoane (+5,0%) urmare a dinamicii pozitive înregistrate în toate sectoarele de activitate.

Numărul şomerilor înregistraţi la 31 octombrie 2018, potrivit Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, a fost de 8.352 de persoane, în scădere cu 361 de persoane (-4,1%) față de sfârșitul lunii septembrie a.c. și cu 2.323 persoane (-21,8%) față de sfârșitul lunii octombrie 2017.

Structura șomerilor înregistrați pe sexe reflectă o predominare a bărbaților, aceștia deținând o pondere de 54,7% în totalul șomerilor înregistrați.