Potrivit HG nr.935/2018 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, veteranii de război, văduvele de război şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2018 de un ajutor anual în cuantum de 400 lei/persoană.

Acest ajutor se va plăti în luna decembrie 2018 prin mandat poştal pentru toţi beneficiarii, indiferent de modalitatea de plată (prin intermediul Poştei Române sau cont bancar), separat de cel prin care se achita indemnizaţia lunară.

În judeţul Argeş beneficiază de această majorare un număr de 132 de persoane.