Deputatul de Argeş al PSD Simona Bucura Oprescu a iniţiat în luna noiembrie a anului în curs opt proiecte de acte normative.

Deputatul de Argeş şi-a pus, astfel, semnătura pe o propunere privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pe un proiect privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri (ambele sunt la comisii, în dezbatere), dar şi unul privind protecţia persoanelor cu boală celică, ajuns deja la Senat pentru vot.

Celelalte propuneri vizează modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, Statutul aleşilor locali, modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale. În acest mandat, Simona Bucura Oprescu şi-a pus semnătura pe 70 de proiecte legislative.