Peste 63 de milioane de lei (13,7 milioane euro) sunt alocați Regiunii Sud-Muntenia pentru modernizarea iluminatului public, prin Regio – Axa 3, „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public.

Pentru a face cunoscută această oportunitate, ADR Sud Muntenia a organizat un seminar de informare la care au participat reprezentanți ai primariilor din mediul urban și unde au fost discutate criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio.

Termenul limită până la care solicitanții pot depune proiectele este 18 octombrie, ora 10:00: https://bit.ly/2EefihU.

Să vedem, aşadar, câţi primari din Argeş vor accesa acest program care oferă o bună şansă de dezvoltare localităţilor pe care le conduc!