S-a finalizat documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.Valoarea lucrarilor este de 650.000 lei inclusiv TVA, conform devizului general, urmand aprobarea acesteia in Consiliul Local si demararea procedurii de achizitie a proiectului tehnic si a executiei de lucrari.