A fost aprobat Studiul de fezabilitate  cu o valoare estimată conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 2.278.806,18 lei inclusiv TVA.  În prezent este în SEAP procedura de achizitie Proiectare si Executie lucrari. Pentru realizarea acestei sali de sport, este necesara devierea retelelor subterane din amplasament (retea termica si retea electrica), cu fonduri din bugetul local.

Prin Compania Națională de Investiții vor fi realizate încă 3 săli de sport, respectiv:

a)       Sală de educație fizică  Școala Gimnazială Tudor Arghezi;

b)       Sală de educație fizică  Școala Gimnazială Nicolae Iorga;

 

c)       Sală de sport Liceul cu Program Sportiv Viitorul. Sala va avea o suprafață construită de 1030 mp și o suprafață desfășurată de 1270 mp. Ea va fi dimensionată  pentru suprafața sportivă -joc basket, tenis, volei, cu suprafața de gardă aferentă fiecărui sport în parte. Terenul de sport va fi situat  la cota intrării și va fi accesibil prin vestiare sau prin legătura directă cu zona de foyer. Terenul de sport va fi dotat cu coșuri de basket fixe, cu braț mobil, prinse de structură. De asemenea se vor pune la dispoziție suport  pentru montarea fileului de tenis, volei, a porților  pentru practicarea minifotbalului. Suprafețele vitrate din jurul suprafeței sportive  vor fi protejate cu plasă sportivă de protecție, prinsă de structura de rezistență.

          Sala va fi dotată cu o baterie de vestiare  (separate pe sexe/ecchipe) dotate cu dușuri și grupuri sanitare. De asemenea  se vor realiza vestiare pentru profesori/arbitri și un cabinet de prim-ajutor

          Capacitatea tribunei este de 102 persoane. Zona de tribună  va avea liber  acces  către un grup sanitar destinat publicului.

          In vederea promovarii acestor obiective de investitii in etapele urmatoare, Compania Națională de Investiții a  solcitat actele de  dezmembrare a terenului aferent salilor de sport si extrasele de carte funciara actualizate, care au fost in prezent depuse